söndag 26 augusti 2012

Husqvarna symaskiner 1955/ Husqvarna sewing machine 1955

En annons från Husmodern 1955: Alla vill ha en Husqvarna! Och visst är det så - jag har fem :)


A vintage ad for Husqvarna sewing machines: "Everybody wants a Husqvarna!" And of course it's so - I've got five :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar