torsdag 9 augusti 2012

Elegans från 1912/ 1912 elegance

Idag sitter jag och förbereder föreläsningen "1900-talets mode - en översikt I: 1900-1950" från vår universitetskurs i modets och klädernas historia 1850-nutid som går i höst. (Man kan fortfarande anmäla sig på antagning.se). Och vad passar då bättre i bloggen än ett foto på en tjusig dam från 1912?Kanske den här, från samma år, och föreställande skådespelerskan Bessie Barriscale:


Den är ett typiskt exempel på de publicitetsbilder på sig själva som amerikanska skådelsperskor runt förra sekelskiftet poserade för och spred. Från slutet av 1800-talet kom den amerikanska teaterscenen att domineras av pjäser som utspelades i sin egen samtid och som i många fall lika mycket kunde ses som en ursäkt att visa skådesperskor i det senaste modet som pjäser som berättade en historia. Samtida teaterkritiker oroades över att teaterpunliken i allt högre grad kom att bestå av kvinnor och att dessa kom lika mycket för modet som för kläderna. Bra och kontroversiella pjäser som t ex Ett dockhem av Ibsen hade problem med att sättas upp inte bara för att de var kontroversiella utan också för att de inte gav uttrymme för en kavalkad av elegant mode. Skådespelerskorna föreväntades också stå för sina egna scenkläder, något som gjorde att aspirerande skåspelerskor ofta blev skuldsatta är att kunna få roller; och precis som i dagens filmindustri betydde rätt utseende ofta mer än eventuell skådespelartalang.
Teaterns betydelse för modet och banden mellan teatrar och andra kommersiella aktörer som varuhus behandlas på ett roligt och intressant sätt i boken When Broadway was the Runway. Theater, Fashion, and American Culture av Marlis Schweitzer och som jag just håller på att läsa.

Today I am preparing my lecture on fashion 1900-1950 for our university course on the history of fashion and clothing 1850-present. So I thought it fitting to present two lovely photos of fashions from 1912. The second image show the actress Bessie Barriscale and is a typical example of the publicity photos made and distributed by actress around 1900. At this time the American theatre scene was dominated by plays set in their own time and which acted as much as vehicles for the actresses' clothes as as works of art. Contemporary theatre critics worried that the theatre audience increasingly became feminized and that women came as much for the fashions as for the plays and the acting. High quality, controversial plays like "A Doll's house" by Ibsen were rarely played, not only because they were controversial but also because they didn't have the opportunity to show off elegant fashion. The actresses were also supposed to pay for their scene clothes themselves, which led many aspiring actresses into debt just to secure a role in a play; just like today the right look often meant more than any eventual acting talent. The connection between the theatre, fashion and commercial agents such as warehouse owners is the topic of the interesting and entertaining book When Broadway was the Runway. Theater, Fashion, and American Culture by Marlis Schweitzer, which I'm currently reading.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar