lördag 13 september 2014

Ny hobby: dockskåp/ New hobby: dolls houses

Det är en ny hobby, men det är långt ifrån ett nytt intresse. Förutom att jag förstås lekte med dockskåp när jag var barn så har jag tidiga tonåren varit väldigt intresserad av dockskåp i perioder, lånat böcker och drömt om att äga ett stort och fint dockskåp. När jag var tretton målade jag till och med om dockskåpet om min pappa hade gjort till mig när jag var tre, för att göra det mer historiskt inspirerat.
   Det kan jag ångra lite nu, eftersom det innebär att jag måste ta bort ett lager färg till - plus att jag inte var så bra på att ta bort tapeter innan jag målade. Å andra sidan hade jag väldigt roligt med det.

It's a new hobby, but far from a new interest. Besides palying with dolls houses as a kid I have since my early teens had recurrign periods when I have been very interested in dolls houses; reading bookd and dreaming about owning a large dolls house. When I was thirteen I haven repainted the dolls house my dad had made for me when I was three, to make it vaguely historical.
   I regret this a little, because it means another layer of paint to get rid off - plus that I wasn't very good at removing wall paper before painting. On the other hand I had lots of fun with it at the time.
Både mina tvillingar och Maja har lekt med det så det är inte så fint som när det var nymålat, men det var ungefär så här det såg ut när jag hade målat. Alla färgerna kommer från vårt hus i Norra Björke, fast det rosa är en blandning av olika färger, vi hade inga rosa rum.

Both my twins and Maja has played with it so it's not as nice as it was when freshly painted. The paint was remnants from when we painted our house, except that the pink was mixed by me, we didn't have any pink rooms.

Jag började med att ta bort gammal färg och dra lite i den övermålade tapeten och fick fram rester av tapeterna som dockskåpet hade från början.

I started with removing old paint and pull the painted over wlla paper from the walls. Most of the original wall paper was gone, but I found some of the original wall paper.


Den orange hade vi i gillestugan i huset som min pappa bodde i till 1980
The orange one was from the basement in the house that my dad live in until 1980. 


Den gröna minns jag inte alls.
The green one I don't remember at all.

Nån gång rätt tidigt målade pappa golvet (och innertaket och hela utsidan) mörkgrönt, så hela dockskåpet gick i orange och grönt. Det måste ha varit tidigt, för jag hade faktiskt inget minne av att det var linoleummatta i botten, under färgen.

Sometime quite early my dad painted the floors (and ceiling and the whole outside) dark green, so the whole dolls house was in different shades of orange and green. It msut have been quite early, because I actully had no memory of the linoleum carpet that was below two layers of paint.


Tyvärr gick det inte att få bort färgen tillräckligt bra, så golven måste målas över igen.
Unfortunately it was impossible to get rid of all the paint, so the floors will have to be painted over again.


Efter att ha tagit bort så mycket gammal tapet och färg som jag kunde manuellt tog jag dockskåpet till min syster och svåger och lånade deras slipmaskin.

After removing as much paint as I could I took it to my sister and brother-in-law to use their sander.


Golvet till vänster längst ner är där jag tog bort linoleummattan. Jag rekommenderar det inte, det är skitsvårt att få bort allt linludd och lim. Hett vatten, målarkniv och sen slipmaskin.

The bottom left floor is where I removed the linoleum carpet. I do not recommend it, it is extremely hard to get rid of all the flax and glue, Hot water, a knife and then finally the sander did the trick.

Så var det dags för spackel, som jag var tämligen generös med.

Then it was time to use the spackle paste, which I was rather generous with.Vit sprejfärg så att tidigare färg inte skulle lysa igenom den nya färgen eller tapeterna.

White spray paint so that the old paint wouldn't be visible through the new paint or wall paper.


Golvet i sovrummet är målat och jag har beställt den här tapeten

The floor in the top left bedroom is painted and I have ordered this wall paper.


Ett större projekt var att sätta in en ny vägg. Pappa var uppenbarligen inspirerad av Lundbys klassiska dockskåp när han gjorde skåpet, men eftersom det här är mycket större blev det som i ett Lundby från 60-70-talet bara var en liten nivåskillnad i med ett eller två trappsteg i ett stort rum med öppen planlösning ett oöverstigligt hinder som definitivt krävde trappa. Och som tydligt markerade att det rörde sig om två rum. Eftersom jag också ville ha fler rum så valde jag att sätta in en ny vägg. Den är gjord och plywood och det var vad jag gjorde igår kväll. Trappan ska bli en spiral trappa som man kan gå av ifrån på båda planen.

A bigger project was to add another wall. My dad was obviously inspired by the classical dolls houses from Lundby from the 1960s-70s (an example can be seen here in this blog). But since this dolls house is on a bigger scale what in those houses only is a few steps difference in height within the same room here became high enough to make it impossible to get over without a proper stair and a room of it's own. Since I wanted more rooms I added a wall from plywood. That was done yesterday. The stairs will be a sprial staircase which you can access from both floor levels.
Jag har funderat fram och tillbaka på om dockskåpet passade i den här bloggen, eller om det behövde en egen blogg, men så tänkte jag att den heter ju "Evas liv - med sömsmån" och dockskåpet är just nu en rätt stor del av mitt liv. I alla fall den lilla fritid som jag har just nu.

I have been thinkig back and forth whether the dolls house should be included in this blog, but then I thought: the name of the blog is after all "Eva's life - with seam allowance" (I know the pun doesn't work in English where you don't have the same word for "life" and "bodice", but still). And the dolsl house is right now a big part of my life, at least what spare time I have right now.

2 kommentarer: