torsdag 18 september 2014

Mera dockskåp/ more dolls house

Sakta men säkert sker det saker i dockskåpsvärlden.

Slowly things are happening.


I en dockskåpsbok som jag lånade på biblioteket fick jag tips om hur man gör för att få det att se ut som ett brädgolv: först ett lager bets eller färg, sen drar man streck med blyerts och så målar man över det igen (tunt, om det är färg och inte bets vi talar om). I boken stod det bara om bets, men jag tänkte att det borde funka med färg också, så nu har det blivande barnrummet ett vitmålat brädgolv.

From a book about dolls houses that I got from the library I learned how to make it look like wooden tiles on a floor: first one layer of stain or paint and then you draw lines with a pencil. Add another layer of satin or paint and you're finished. The book only talked about staining wood, but I thought that it would work with paint too.


Golvet i köket är köpt från Skala Minimal. Det är lite ljusare än jag hade önskat, jag var ute mer efter korkmatteutseende än kakel, men det duger.

The floor in the kitchen comes from Skala Minimal, a Swedish dolls house shop on the internet. I wanted a darker colour, more like the typicla carpet made from cork, but it is okay and will have to do.


Sovrummet är också tapetserat nu. Det är inte riktigt jämnt i nederkanten, men det gör inget för jag ska sätta golvlist i helgen (om den kommer på posten). Tapeten är också från Skala Minimal.

The bedroom also has wall paper now. It isn't perfectly even in the lower edge but that doesn't matter, because I'm going to put skirting board there this weekend.

Fortfarande är det massor att göra innan jag kan börja tänka på att möblera: det behövs, förutom list, dörrar, fönster, fönsterbrädor och element. Fönster och dörrar måste jag bygga helt själv, eftersom dimensionerna inte stämmer med de dörrar och fönster som man kan köpa.
Och så var det ju trappan då.

There's still lots to do before I can even think about furniture. It needs, besides the skirting board, doors, windows, window sills and radiators. The doors and windows will have to be made from scratch, since the dimensions are wrong for the ready made ones.
And of course the stairs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar