fredag 24 januari 2014

Modernt och retro i Sverige också/Modern and retro in Sweden too

I de här annonserna från Rydboholm i Husmodern nr 16 och 18 från 1930 ser vi både den (vid det laget inte fullt så) nya modernismen och en försmak av den retroromantik som skulle vinna mer mark under andra hälften av trettiotalet.In these ads from the Rydboholm weavery in spring 1930  you can see both the (not so very) new modernism and a first trace of the romantic reto style which would gain prominence in the second half of '30s.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar