måndag 4 februari 2013

sjuk och stickar/ ill and knitting

Min förkylning verkar ha rört sig neråt till bröstet och jag är väldigt matt. Vårdcentralen sa att det inte hördes något på lungorna och det var ju bra, men jag hade behövt hostmedicin och en sjukskrivning, för inte kan jag gå tillbaka till jobbet imorgon. Men det var något med den läkaren som gjorde att jag kände mig avfärdad och inte sa något. Det är svårt att få läkare att förstå att om man redan har två allvarliga sjukdomar så tar det längre tid att bli frisk och återhämta sig än för människor som annars är friska. Vore det inte för den viljestyrka som vi kroniker får så hade jag jobbat mycket mindre än jag gör, men nu har jag lärt mig att pressa mig till det yttersta hela tiden. Vilket förstås troligen är det som ligger bakom att jag fick Graves sjukdom. Eller: den utlösande faktorn som pressade mig över gränsen var säkerligen när jag utförsäkrades och förlorade den halvtids sjukersättning som jag haft i många år på grund av min reumatism. Stress och trauma är bakomliggande orsaker till giftstruma, i synnerhet om man redan har en autoimmun sjukdom och ovanpå den stress som det utgör för kroppen att ständigt ha ont och stressen av en långvarigt sjuk dotter så orkade min sköldkörtel helt enkelt inte med, den blev för utsliten och började överproducera.

Men för att återgå till dagssituationen så mår jag helt enkelt riktigt dåligt och hostar långt nerifrån bröstet tills jag är mycket nära att kräkas.Jag orkade rätta ett par tentor igår och ska fortsätta nu, men annars sitter jag mest och hänger och stickar, eller ligger och läser om Sagan om Isfolket ;)

Jag har gjort en kofta av Ullgarn från Netto, en mössa i Drops Alaska och en basker, också i ullgarn från Netto. Igår började jag på ytterligare en basker, men eftersom jag läste diagrammet från fel håll tror jag att jag ska riva upp den och börja om, det blir så jobbigt att kompensera hela tiden, eftersom det är ett rätt avancerat flätmönster. Alla de här innehåller flätmönster, något som jag inte gjort tidigare (med undantag av ugglorna, som var mitt första försök). Mönster till koftor gör grannen Anna och jag improviserar lite, baskermönstren hittar jag på Ravelry.

Kofta, inte lysande bild:
Cardigan, not a very good photo:Basker, från mönstret "Twisted pentangle":
Beret, from the pattern "Twisted pentangle":På den övre av baskerbilderna kan ni också skåda mitt tantnattlinne - jag undrar om jag är den enda under 80 som har såna? Jag köper dem på marknader, för de är svåra att hitta i affärer.


My cold seem to have worked its way down into the chest and I'm very weak. I went to a GP last week and he said that he couldn't hear anything from the lungs and that's good of course, but I need something against the cough and also a paper from him saying that I could stay home from work, because I can't work now. But there was something about him that made me feel brushed off and I didn't say anything. It is hard to get a doctor to realize that if you already have two serious diseases it   takes longer time to get well than if you're otherwise healthy. If it wasn't for the will power that those of us with chronic diseases get I would work much less than I do, but I've learned to constantly push myself to the limit. Which of course is one of the reasons that I got Graves' disease. Stress and trauma is a common cause for this, especially if you already have an autoimmune disease.

But, to get back to the situation right now, I don't feel well at all and cough until I almost throw up. I managed to grade a few tests yesterday and will continue today, but otherwise I mainly sit and knit, or lie down when I can't sit, and re-read "Sagan om Isfolket" a Norwegian bodice ripper series with withcraft and stuff from the 80s.

I've made a cardigan, a cap and a beret. All in wool yarn. Yesterday I started on another beret, but since I read the chart the wrong way I think that I will unravel what I've made and start again, because it's tricky to remember to compensate all the time in the rather intricate cable pattern.
All these project include cables, something I haven't made before (except the owls, which was my first  attempt). Patterns for cardigans are made by Anna and/or I improvise, and the beret patterns I get from Ravelry.

In the middle photo you also see the kind of granny nightie that I wear - I doubt if anyone else under 80 wears them.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar