fredag 1 februari 2013

Brighids dag/ Brighid's day

Idag är det gudinnan Brighids, St Brighid av Kildares dag - ljuset återvänder och lammen föds.


Målningen är av John Duncan och heter "The coming of Bride", en annan namnform av Brighid. Fler av Duncans målnignar kan man se här, på BBCs hemsida.

Today it is the goddess Brighid's, st Brighid of  Kildare's day - the light returns and the lambs are born. The painting is by John Duncan and is called "The coming of Bride", another from of Brighid's name. More of his paintigns can be found here on the BBC web site.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar