måndag 5 november 2012

Fantastiska strumpor/ Amazing stockings

En bild från tidigt 30-tal som jag hittat någonstans på nätet. Strumporna är ju fantastiska.An image from the early 1930s that I've found somehere on the 'net. Aren't those stockings amazing?

1 kommentar: